Pan Dariusz uznał, że za dużo płaci za ogrzewanie. Dlatego podczas remontu zdemontował kaloryfery w mieszkaniu i w ten sposób odciął się od sieci. – Kiedy powiadomiłem o tym wspólnotę, usłyszałem, że nie mam prawa demontować grzejników, a za ogrzewanie i tak będę musiał płacić! – skarży się czytelnik. – Czy wspólnota może naliczać mi opłaty za CO, z którego po zdjęciu grzejników nie korzystam? Czy rzeczywiście nie wolno zdejmować grzejników? Dlaczego ktoś ma za mnie decydować, jak mam ogrzewać swoje mieszkanie?

Kaloryfer

W tym przypadku prawo jest po stronie zarządu wspólnoty. Grzejniki bowiem, niezależnie od tego, czy ogrzewają mieszkanie, lokal usługowy czy klatkę schodową, są integralną częścią instalacji grzewczej budynku, a ta ma służyć w równej mierze całej społeczności.

Należy je więc uznać za część wspólną nieruchomości, a właściciel jest zobowiązany korzystać z nieruchomości wspólnej w taki sposób, by nie utrudniać tego innym.

Jak wyjaśnia Wojciech Jan Konieczny, dyrektor zarządzający TBS Warszawa Północ, instalacja jest tak obliczona i zaprojektowana, by dostarczyć optymalną ilość ciepła do wszystkich lokali.

Jak powinno być rozliczane ciepło w budynkach wielorodzinnych Koszty stałe zakupu ciepła dla budynku ustala się zgodnie z powierzchnią lub kubaturą zajmowanych lokali. Koszt ogrzewania poszczególnych lokali natomiast może być określany na trzy sposoby. W nowych obiektach, w których instalacje są rozprowadzone poziomo, oblicza się go według wskazań ciepłomierzy w lokalach. Tam, gdzie przez mieszkania przechodzą piony grzewcze i określenie dokładnego zużycia nie jest możliwe, koszty wylicza się na podstawie wskazań podzielników, które pozwalają uchwycić proporcje poboru ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Tam, gdzie mierników nie ma, nalicza się je według powierzchni lokali. Koszty przygotowania ciepłej wody określa się ze wskazań wodomierzy lub w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, którzy z tej wody korzystają, zaś koszty ogrzewania części wspólnych budynku dzieli się proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury mieszkań. Właściciel lub zarządca budynku powinien przy tym uwzględnić współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, a wybraną metodę podziału kosztów umieścić w podanym do wiadomości ogółu regulaminie.

Likwidacja grzejnika bądź jego dodatkowe zainstalowanie w budynku wielorodzinnym są niezgodne z prawem.

Jego usunięcie zaburza przepływ i zmienia parametry grzewcze, co w konsekwencji zakłóca bilans cieplny budynku. Jeśli zdemontujemy grzejnik, więcej energii cieplnej pobierzemy z przechodzącego przez mieszkanie pionu, będziemy też w większym stopniu korzystać z ciepła pobranego od sąsiadów.

Trzeba pamiętać, że ciepło przenika przez przegrody budowlane. Jeśli obniżymy temperaturę w jednym pomieszczeniu, przez ściany i stropy będzie do niego przenikać więcej ciepła z lokali położonych obok, a to będzie oznaczało większe zużycie, a więc i wyższe koszty po stronie sąsiadów.

Podstawa prawnaArt. 45a ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348)Art. 13.1 ustawy o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85, poz. 388)


Wiadomości

PERN osłoni rurociągi pod dnem Wisły w Płocku przed nurtem rzeki

PERN planuje na przełomie 2014 i 2015 r. wykonanie specjalnej osłony rurociągów pod dnem Wisły w Płocku. Zabezpieczenia mają je chronić przed działaniem nurtu rzeki.

Kompania Węglowa wyeksmituje dłużników ze swych mieszkań czynszowych

Kilkudziesięciu zatwardziałych dłużników zamierza wyeksmitować ze swoich mieszkań Kompania Węglowa - wskazując m.in. na trudną sytuację firmy. Jednocześnie dłużnikom, którzy zadeklarują spłatę należności do dwóch lat, mają zostać umorzone odsetki.

Zużycie energii elektrycznej w VI spadło o 0,7 proc. rdr

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w czerwcu wyniosło 12.111 GWh, co oznacza spadek o 0,7 proc. rdr - wynika z danych PSE.

Murdoch: niech Australia skończy z OZE

Jak poinformował pb.pl, potentat medialny Rupert Murdoch uważa, że jego rodzinna Australia nie powinna inwestować w OZE w przypadku, gdyby jedynym skutkiem globalnego ocieplenia miałoby być zniknięcie Malediwów pod powierzchnią morza.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
5+6=?


Informacje o plikach "cookies"